Stephen Epp, MClSc (OT), Reg. OT (BC), CCLCP & CFCE